Sostika Logia
Τελευταία Ενημέρωση : 19/3/2020 
ΕΛΑ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ

Δεν αποκλείεται, κάποιος που διαβάζει επιλεκτικά την Αποκάλυψη του Ιωάννη, να δίνει μεγαλύτερη σημασία σε κάποια λόγια της, και άλλα να τα παραβλέπει ή και να τα αγνοεί. Για παράδειγμα, μπορεί να παίρνει στα σοβαρά, και πολύ  καλά κάνει,  τον αριθμό χξς’,  αλλά να μη δίνει σημασία  στα εξής λόγια,

Περισσότερα


Ποιος γέννησε τα τέκνα της Εκκλησίας;

Τα τέκνα της Εκκλησίας, όπως φαίνεται από τα παρακάτω εδάφια της Αγίας Γραφής, τα γέννησε ο Θεός:

α)  Ο Ιωάννης γράφει, «  όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού,  οι ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν »(Ιω. α’,12-13 ).

Περισσότερα


ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΙΝΑΕΙ

Ο Κύριος είπε ότι  κατά την ημέρα της κρίσεως θα πει, « επείνασα, και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και ουκ εποτίσατέ με »( Ματ. κε’,42 ). Τότε, μπορεί  κάποιος  αντιρρησίας  να του πει,

Περισσότερα


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ

Αν και αυτό είναι γνωστό, ας γράψουμε τα παρακάτω για παν ενδεχόμενο, γιατί ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια.  Αυτός, « ο όφις ο μέγας ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην » (Απ. ιβ’, 9), πρώτη απ’ όλους εξαπάτησε την Εύα,

Περισσότερα


ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Οι πρώτες   ημέρες που ονομάστηκαν  έσχατες ήταν αυτές μετά την Ανάσταση του Κυρίου.  Αυτό φαίνεται από τα  εξής λόγια του  Αποστόλου  Πέτρου  που είπε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, « και έσται εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα,……»( Πρ. β’, 17).

Περισσότερα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟ ΘΑΔΑΙΟ

Ο Ιούδας, δηλαδή ο Απόστολος  «Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος» (Ματ. ι΄,3), σύμφωνα με τα παρακάτω,  δε φαίνεται ότι ήταν ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς  του Χριστού:

Περισσότερα


« Ο Θεός αγάπη εστίν»

Πολλά μπορεί να πει κανείς  για τη φράση αυτή, αλλά  εδώ ας περιοριστούμε μόνο στα εξής.  «ο Θεός αγάπη εστίν »( Α’ Ιω. δ’, 8 ), σημαίνει ότι στη Θεότητα υπάρχει ένας δεσμός αγάπης που συνδέει το Θεό Πατέρα με τον Υιόν Του τον αγαπητό. Αυτός ο δεσμός είναι άθραυστος και αδιάρρηκτος, όσο και να προσπαθούν οι εχθροί του Θεού να τον διαρρήξουν.

Περισσότερα


ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

Δεν αποκλείεται κάποιος ή, ακόμη χειρότερα, κάποιοι που θέλουν να είναι ευσεβείς ακολουθώντας τη δική τους   γραμμή, να αποφεύγουν να μελετούν την Αγία Γραφή ή να μιλούν γι’ αυτή, μήπως κάποιοι άλλοι τους θεωρήσουν προτεστάντες. 

Περισσότερα


ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ

Είναι  ανόητο και δείχνει θεολογική ημιμάθεια, αν  μειώνει  κανείς,  για οποιονδήποτε λόγο, την αξία και σημασία της  λέξης αγαπολογία η οποία  μάλλον απαξιωτικά χρησιμοποιείται, όταν χρησιμοποιείται, γιατί δεν είναι τόσο συνηθισμένη.

Περισσότερα


ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ

Ο Θεός δεν έκανε ούτε δαίμονες ούτε δούλους αλλά αγγέλους και ανθρώπους. Ορισμένοι άγγελοι έγιναν δαίμονες και όλοι οι άνθρωποι έγινα δούλοι. Ακόμη και η Θεοτόκος είπε για τον Εαυτό Της στον άγγελο, «ιδού η δούλη Κυρίου »(Λουκ. α’,38 ).

Περισσότερα


ΝΥΜΦΗ ΧΡΙΣΤΟΥ;

Επειδή αυτός ο χαρακτηρισμός αποδίδεται  σε  διάφορες   Αγίες  της Εκκλησίας, ας δούμε, αν είναι θεολογικά σωστός.

Περισσότερα


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ

Δεν είναι αρκετό να διηγείται ένας πιστός τα καλά και θαυμαστά έργα που έχουν κάνει ή κάνουν οι άλλοι.  Αυτό  είναι μεν  καλό, αλλά δεν είναι αρκετό για να δοξάζει το Θεό.

Περισσότερα


Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ

Τι σημαίνει,  «ο Κύριος εγγύς»; Σημαίνει αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος στους μαθητές Του, «  και ιδού εγώ μεθ' υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος »(Ματ.κη’,20). Αυτό το «μεθ' υμών ειμι»  δηλώνει το εγγύς και όχι  το μακράν.

Περισσότερα


Με αφορμή τη φράση, δώσε αίμα πάρε πνεύμα.

Αυτός που είπε αυτή τη φράση για πρώτη φορά, ασφαλώς θα την είπε ή θα την έγραψε ως κομμάτι μιας εκτενέστερης ομιλίας ή συγγραφής, οπότε αυτοί που την άκουσαν ή τη διάβασαν είχαν τη δυνατότητα, από τα άλλα στοιχεία της διδασκαλίας του, να την κατανοήσουν και να μη την παρεξηγήσουν.

Περισσότερα


Είναι θεολογικά σωστή η φράση, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δε θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις;

Αυτή η  φράση  θα  ήταν  θεολογικά σωστή, αν στην αρχή της αντί του, αν πεθάνεις,  υπήρχε κάτι άλλο το οποίο θα ταίριαζε με το υπόλοιπο κομμάτι της, όπως θα φανεί στη συνέχεια.

Περισσότερα


Οι πιστοί με τη Θεία Κοινωνία κοινωνούν το αναστημένο σώμα του Χριστού;

Αυτό,  ανεξάρτητα από το αν είναι σωστό ή δεν είναι,  δεν είναι σωστό να λέγεται, γιατί υπάρχει κίνδυνος να νομίσει κάποιος ότι ο Χριστός  έχει πολλά σώματα,  και ότι π.χ.  το αναστημένο είναι προτιμότερο από το σταυρωμένο.

Περισσότερα


ΤΟ ΠΛΗΣΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται ότι οι καρδιές των χριστιανών γίνονται κατοικητήριο  της Αγίας Τριάδας; 
Αυτό είναι ακριβές μόνο, εάν  εννοείται ορθόδοξα  το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Όπως είναι γνωστό, με την  ενανθρώπησή Του ο Υιός και Λόγος του Θεού, δηλαδή το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας,  έχει όχι μόνο τη θεία φύση αλλά και την ανθρώπινη. 

Περισσότερα


Η επίθεση των χειρών στηρίζεται στην Αγία Γραφή;

Ας αναφέρουμε μόνο  τα παρακάτω:

α) Ο Ίδιος ο Κύριος μετά από τη θαυμαστή κλήση που έκανε στο Σαούλ, έστειλε τον Ανανία  να τον επισκεφθεί και να βάλει επάνω του τα χέρια του. Πράγματι,  « Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν, και επιθείς επ' αυτόν τας χείρας είπε·

Περισσότερα


O Κύριος και οι κύριοι

Ένας είπε, μη με λες κύριο, γιατί ένας είναι Κύριος, ο Θεός. Μήπως έχει μπερδέψει τα πράγματα;

Σίγουρα τα έχει μπερδεμένα ο άνθρωπος. Ας τα ξεμπερδέψουμε λοιπόν. Η λέξη κύριος, όταν αναφέρεται σε ανθρώπους, δηλώνει το αυτονόητο, δηλαδή  το ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το αυτεξούσιό του το οποίο είναι στοιχείο του « κατ’ εικόνα ».

Περισσότερα


ΖΗΤΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Ένα θέμα που απασχολεί και πρέπει να απασχολεί κάθε άνθρωπο είναι το υπαρξιακό του ζήτημα, δηλαδή η αιώνια διάσωση της ύπαρξής του και μάλιστα σε μία κατάσταση μακαριότητας.

Περισσότερα<< Προηγούμενη Σελίδα   Επόμενη Σελίδα >>  Αρχή