Sostika Logia
Τελευταία Ενημέρωση : 25/7/2020 
ΠΕΙΡΑΓΜΑ

Ένας που νόμιζε για τον εαυτό του ότι έχει προοδεύσει στην αγιότητα, πείραξε κάποιον φίλο του για να δει πώς θα αντιδράσει και έτσι να καταλάβει σε ποιο επίπεδο αγιότητας έχει φτάσει. 

Περισσότερα


ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

 Ένας  ρώτησε  ένα φίλο του, πώς έχουν τα πράγματα, όταν αυτά βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου;

Περισσότερα


Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας

Οι δαίμονες για να έχουν το πάνω χέρι στην καρδιά του ανθρώπου δεν παρουσιάζονται ως εχθροί, αλλά ως φέροντες δώρα σ’ αυτή. Έτσι ο άνθρωπος εξαπατάται και, όταν τα δέχεται, τότε βιώνει τη σατανική δράση των δαιμόνων μέσα του.

Περισσότερα


Θεολογικές Αδολεσχίες ΚΒ’(3)

                                                                                                                          1

Το εξωτερικό σχήμα του ανθρώπου και το πρόσωπο  αυτού, όποιoς και να είναι αυτός, χωρίς καμία μα καμία απολύτως εξαίρεση, και όπως  να τα  προβάλει  αυτά, τα βλέπουν  και τα υπολογίζουν  οι άνθρωποι   μόνο, γιατί  « πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαμβάνει·» ( Γαλ. β’, 6).

Περισσότερα


Θεολογικές Αδολεσχίες ΚΑ’ (3)

                                                                                                                  1

Όλα τα λόγια τα καλά που λένε οι άνθρωποι είναι καλά και ωραία, αλλά κανένα από αυτά δεν είναι ωραιότερο από τα λόγια που λέει η Αλήθεια και το Πνεύμα της Αληθείας που συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας.

Περισσότερα


Θεολογικές Αδολεσχίες Κ’ (3)

1. Τι σημαίνει η λέξη άγιος;

Α’ Η λέξη άγιος δηλώνει αυτόν που δεν έχει σχέση με την αμαρτία. Έτσι, επειδή μόνο ο Θεός δεν έχει σχέση με την αμαρτία, Αυτός είναι ο απολύτως Άγιος. Επίσης απολύτως Άγιος είναι και ο Χριστός ο Οποίος είπε, « τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; » (Ιω. η’, 46). Οι πιστοί λοιπόν ομολογούν και λένε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Περισσότερα


ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ

α) Ναι μεν είναι ωραίο να πιστεύει και να αισθάνεται κανείς ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας του, αλλά πρέπει να γνωρίζει και τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου, « μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε »(Φιλ. β’, 12).

Περισσότερα


Θεολογικές Αδολεσχίες ΙΘ’ (3)

                                                                                                      1

                                                                                       Γεύση Χριστουγέννων

« καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί,…» ( Α’ Τιμ. γ’, 16). Ο Θεός που εφανερώθη εν σαρκί προφανώς είναι ο Λόγος του Θεού ο Οποίος, « ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος » ( Ιω. α’, 1). Η Δε σαρξ είναι εκ της Παρθένου και έτσι, « ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο »( Ιω. α’, 14).

Περισσότερα


Θεολογικές Αδολεσχίες ΙΗ' (3)

                                                                                                        1

                                                                                ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΖΕΙ;

Κάποιος είπε σε κάποιον για κάποιον πολύ ηλικιωμένο που τον γνώριζε, ότι τον αφήνει ο Θεός να ζει ακόμη για να τον τιμωρήσει, επειδή δεν ήταν καλός άνθρωπος.

Περισσότερα


ΙΖ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

                                                                                                             1
Σε μία φιλική συντροφιά που γινόταν λόγος  γύρω από διάφορα θρησκευτικά θέματα, ένας ρώτησε, γιατί το Ευχέλαιο κανονικά πρέπει  να γίνεται από επτά Ιερείς; Έτσι άρχισε μία συζήτηση κατά την οποία, μεταξύ των άλλων, λέχθηκαν και τα εξής:  Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος γράφει, « ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας,

Περισσότερα


ΙΣΤ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από συγκεκριμένα  λόγια;

Όχι, όπως φαίνεται και από το ότι ο Απόστολος Παύλος που είπε το « αδιαλείπτως προσεύχεσθε »( Α’ Θεσ. ε’, 17), για να μείνουμε μόνο σε αυτό, δεν καθόρισε κάποια λόγια προσευχής. 

Περισσότερα


ΙΕ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Το να αγαπάει ένας πλούσιος άρχοντας το μοναχογιό του που είναι και ο κληρονόμος του είναι φυσικό, λογικό και αυτονόητο.

Περισσότερα


ΤΟ ΦΘΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΘΑΣΤΟΥ

Αν ένα υλικό  αντικείμενο κατευθύνεται προς τον ήλιο, δε θα φτάσει πότε, γιατί θα διαλυθεί και θα καεί  πριν προφτάσει να φτάσει.

Περισσότερα


ΙΔ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Ο Κύριος είπε, « ο μένων εν εμοί κἀγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν » (Ιω. ιε’, 5). Πώς όμως μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό το, « ο μένων εν εμοί κἀγώ εν αυτώ »; 

Περισσότερα


ΙΓ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Αν κάποιος, που πολλοί τον θεωρούν άγιο, ερωτηθεί από  έναν απλό χριστιανό, αν  συμφωνεί  στον παράδεισο να  αλλάξουν θέσεις, δηλαδή να πάρει  ο ένας τη θέση του άλλου,  τι θα απαντούσε; 

 

 

Περισσότερα


ΙΒ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άσωτος επέστρεψε στον πατέρα του και  μετανόησε. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως το ότι είναι δεδομένο δε σημαίνει ότι γίνεται εμπόδιο να αναφερθεί ο λόγος της μετάνοιάς του και της επιστροφής του.

Περισσότερα


ΙΑ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Η κρίση του κόσμου από τον Υιόν του Θεού, είναι αυτονόητο ότι  δε σημαίνει οπωσδήποτε κατάκριση και καταδίκη. Ο  Ίδιος ο Κύριος είπε στο Νικόδημο, « ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού εις τον κόσμον ίνα κρίνη τον κόσμον, αλλ' ίνα σωθή ο κόσμος  δι' αυτού » ( Ιω. γ’, 17).

Περισσότερα


Ι' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Είναι θεολογικά ακριβές να ταυτίζεται ένα αμαρτωλό πάθος με ένα δαίμονα;

Όχι, όπως θα φανεί στη συνέχεια: Τα αμαρτωλά πάθη και γενικά η αμαρτία είναι το λεγόμενο ηθικό κακό. Το κακό όμως είναι το «μη ον», ενώ  ο διάβολος  είναι ον, δηλαδή υπάρχει ως πονηρό πνεύμα.

 

 

Περισσότερα


Θ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η άφεση των παραπτωμάτων παρέχεται «διά του αίματος του Χριστού » και όχι μέσω του πνευματικού;

Περισσότερα


Η' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1.Δεν είναι δυνατό να έχει και να κρατάει κανείς ένα ανεκτίμητης  αξίας θησαυρό, έτσι γυμνό χωρίς κάποια θήκη.Δεν είναι δυνατό να δέχεται  μία μικρή ηλεκτρική συσκευή το ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς τον κατάλληλο μετασχηματιστή.

Περισσότερα  Επόμενη Σελίδα >>  Αρχή