Sostika Logia
Τελευταία Ενημέρωση : 8/9/2019 
ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΗ’ (3)

                                                                                                          1

Όπως ένας πατέρας δεν ασκεί τη δύναμή του πάνω στο μικρό παιδί του,  αλλά  το κρατάει απ’  το χεράκι με μεγάλη προσοχή, πολύ περισσότερο ο Θεός δεν ασκεί την παντοδυναμία Του πάνω στον άνθρωπο που είναι 

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΖ’ (3)

                                                                                                    1 
                                                                                      Το σούπερ πούμα

Το σούπερ πούμα, όταν απογειώθηκε από τη βάση και υψώθηκε στον ουρανό, αφού μετεωρίστηκε  πάνω από το φλεγόμενο πλοίο, ανέλκυσε προς αυτό από το κατάστρωμα όσους ανθρώπους μπορούσε, και έτσι τους έσωσε από βέβαιο θάνατο.

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΣΤ’ (4)

1. ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΣ

Όποιος πλησιάζει το Χριστό είναι καλοδεχούμενος από Αυτόν, γιατί ο Ίδιος είπε, « Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατὴρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω » (Ιω. στ’, 37). Ο Ίδιος είπε, « Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν »(Ματ. ια’, 28 - 30). Ο Ίδιος είπε, « κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν »(Ιω. ιβ’, 32).

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΕ’ (5)

                                                                                               1

Αν ένας προβάλλει μία ή πολλές βυζαντινές εικόνες, είναι αυτό αρκετό για  να δηλώσει ότι είναι ορθόδοξος;

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΔ’ (5)

                                                                                                              1

                                                                                            ΠΑΤΕΡ, ΑΦΕΣ ΑΥΤΟΙΣ….

Ο Κύριος έλεγε από το Σταυρό, « Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι » (Λουκ. κγ’, 34). Όταν όμως θα έρθει « μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς », πώς άραγε θα νιώθουν όσοι από αυτούς έμειναν αμετανόητοι, και όποιοι άλλοι αποδοκίμασαν και αποδοκιμάζουν Αυτόν για τους οποίους Αυτός σταυρώθηκε

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΓ’ (10)

1.Ο Απόστολός Παύλος έχει πει,  « τοις πάσι γέγονα τα πάντα, ίνα πάντως τινάς σώσω.» (Α’ Κορ. θ’, 2 ). Εδώ  είναι προφανές  ότι  ο Παύλος, λέγοντας « τινάς  σώσω »,  δεν παρουσιάζεται ως σωτήρας ο ίδιος, αλλά εννοεί ότι  θα τους σώσει με το να τους δείξει το Σωτήρα. Έτσι θα μπορούσαν κάποιοι καλοπροαίρετοι πιστοί να του πουν π. χ.

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΒ’ (10)

1. Ταπείνωση του ανθρώπου ενώπιον του Θεού είναι ο  εκούσιος αποφορτισμός της καρδιάς του από κάθε ιδέα και λογισμό για τον εαυτό του  ότι τάχα αυτός είναι κάτι περισσότερο από αυτό που λέει ο Θεός ότι είναι. 

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΑ' (10)

1. Αν πας με το σταυρό στο χέρι, θα σε φάνε οι άλλοι;

Αυτό εξαρτάται από το ποιοι  θα είναι οι άλλοι.  Αν  αυτοί οι άλλοι είναι διώκτες του Χριστού, θα είναι και δικοί σου διώκτες σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, «ει εμέ εδίωξαν, και υμάς διώξουσιν »( Ιω. ιε’, 20).

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Ι’ (10)

1.  Όπως το δίλεπτο της χήρας που έδωσε συνειδητά ήταν μεγαλύτερη προσφορά από τις μεγάλες προσφορές των άλλων, έτσι και η μικρή αμαρτία που γίνεται συνειδητά  μπορεί να είναι μεγαλύτερη από άλλες μεγάλες που ίσως να έχουν γίνει ασυναίσθητα, απερίσκεπτα, από άγνοια και εκ συναρπαγής.  Πάντως, « ο εν ελαχίστω άδικος και εν πολλώ άδικός εστιν » (Λουκ. ιστ’, 10).

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Θ’ (10)

1.Είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος;

Το τέλειος άνθρωπος είναι θεολογικά ακριβές, γιατί γενικά κάθε άνθρωπος είναι ατελής ενώ ο Χριστός είναι τέλειος.

Περισσότερα


Προς τιμήν της Παναγίας

Όταν η Θεοτόκος  επισκέφτηκε την Ελισάβετ, εκείνη  εκτός των άλλων, είπε,

Περισσότερα


ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η εξομολόγηση είναι ανακούφιση της ψυχής, και η άφεση των αμαρτιών  που επακολουθεί

Περισσότερα


Μία μαντινάδα τύπου Κρήτης

Άστρα, άστρα, μη με μαλώνετε που θα σας πω αλήθειες.
Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Η’ (10)

1. Ένας ρώτησε κάποιον, αν τον έχει βρει ό Χριστός ή είναι ακόμα  το  πρόβατο το απολωλός, και εκείνος του απάντησε,

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Ζ’ (10)

1. ΠΑΣΧΑ σημαίνει  πέρασμα:

α) Από την Αίγυπτο της δουλείας στη γη της Επαγγελίας.
β) Από το θάνατο στη ζωή.

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΤ’ (10)

1.Η θεία χάρη δίνεται από το Θεό στους ταπεινούς σύμφωνα με το, « ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν » (Ιακ.δ’,6). Ταπεινός όμως μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ανεξάρτητα από τα χαρίσματα που  έχει.  Χάρισμα όμως είναι δυνατό να  έχει και ένας που δεν είναι ταπεινός.

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Ε' (10)

1.Οι ψυχές των δικαίων βρίσκονται στα χέρια του Θεού. « Δικαίων δε ψυχαί εν χειρί Θεού, και ου μη άψηται αυτών βάσανος. » ( Σ. Σολ. γ’, 1 ).

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Δ’ (10)

Όποιον κι ’αν εμπιστεύεσαι και περπατάς μαζί του, μπορεί να πάθει ένα κακό και να σ’ αφήσει μοναχό. Μόνο ο Χριστός είναι Αυτός που είναι πάντα ζωντανός. Πέθανε μόνο μια φορά και δεν ξανά πεθαίνει πια. Δέξου Αυτόν μέσ’ στην καρδιά σου, και πέτα έξω τα παλιά σου. Θα περπατάς μ’ Αυτόν μαζί και θα ‘χεις μέσα σου ζωή. Όλοι οι άγιοι έτσι βαδίσαν και το Χριστό τον εκερδίσαν.

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Γ’ (10)

Η λέξη βδέλυγμα σημαίνει κάτι το σιχαμερό, το ακάθαρτο και απόβλητο. Για τους ανθρώπους υπάρχουν πολλά και διάφορα τέτοια βδελύγματα. Όμως υπάρχουν και αυτά που βδελύσσεται ο Θεός. Ας αναφέρουμε μερικά στη συνέχεια:

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Β΄ (10)

Αν κάποιος έχει σοφία, δέχεται τις υποδείξεις, τις διορθώσεις, ακόμη και τους ελέγχους από εκείνους που τον αγαπούν. Αυτό βγαίνει από τα εξής λόγια της Αγίας Γραφής και όχι μόνο: α) « μη έλεγχε κακούς, ίνα μη μισήσωσί σε∙ έλεγχε σοφόν, και αγαπήσει σε » ( Παρ. θ΄, 8). β) «ουκ αγαπήσει απαίδευτος τους ελέγχοντας αυτόν, μετά δε σοφών ουχ ομιλήσει » (Παρ. ιε’, 12 ).

Περισσότερα  Επόμενη Σελίδα >>  Αρχή