Sostika Logia
Τελευταία Ενημέρωση : 25/7/2020 
ΑΠΕΡΙΣΚΕΨΙΑ

Μία γυναίκα που συζητούσε με μία άλλη πολύ γνωστή της, είπε πάνω στη συζήτηση, σε μας ο Θεός δεν τα δίνει, σε άλλους τα δίνει.

Περισσότερα


Προς αποφυγήν

Θα είναι για γέλια και για κλάματα, αν κάποιος, ενώ είναι ημιμαθής, παρουσιάζεται ότι τα ξέρει όλα.

Περισσότερα


ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ένας είπε σε κάποιον, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δε θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις. Τότε εκείνος του είπε, αφού «Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος », γιατί μιλάς για θάνατο και όχι για τη ζωή;

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Κ’ (4)

                                                                                            1

Όπως ένας πατέρας δεν ασκεί τη δύναμή του πάνω στο μικρό παιδί του,  αλλά  το κρατάει απ’  το χεράκι με μεγάλη προσοχή, πολύ περισσότερο ο  Θεός δεν ασκεί την παντοδυναμία Του πάνω στον άνθρωπο που είναι   πλάσμα των χειρών Του,

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΘ’ (3)

                                                                        1
Οι λογισμοί δεν σχετίζονται μόνο με τον νουν αλλά και με την καρδιά του ανθρώπου, «εκ γαρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί,» (Ματ. ιε΄, 19 & Μαρ. ζ΄, 21). Έτσι συμβαίνει συνήθως το φαινόμενο, ενώ δεν έχει κανείς λογισμούς κακούς στο νου του σε ώρα πειρασμού να εξέρχονται τέτοιοι από την καρδιά του.

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΗ’ (3)

                                                                                                          1

Όπως ένας πατέρας δεν ασκεί τη δύναμή του πάνω στο μικρό παιδί του,  αλλά  το κρατάει απ’  το χεράκι με μεγάλη προσοχή, πολύ περισσότερο ο Θεός δεν ασκεί την παντοδυναμία Του πάνω στον άνθρωπο που είναι 

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΖ’ (3)

                                                                                                    1 
                                                                                      Το σούπερ πούμα

Το σούπερ πούμα, όταν απογειώθηκε από τη βάση και υψώθηκε στον ουρανό, αφού μετεωρίστηκε  πάνω από το φλεγόμενο πλοίο, ανέλκυσε προς αυτό από το κατάστρωμα όσους ανθρώπους μπορούσε, και έτσι τους έσωσε από βέβαιο θάνατο.

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΣΤ’ (4)

1. ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΣ

Όποιος πλησιάζει το Χριστό είναι καλοδεχούμενος από Αυτόν, γιατί ο Ίδιος είπε, « Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατὴρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω » (Ιω. στ’, 37). Ο Ίδιος είπε, « Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν »(Ματ. ια’, 28 - 30). Ο Ίδιος είπε, « κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν »(Ιω. ιβ’, 32).

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΕ’ (5)

                                                                                               1

Αν ένας προβάλλει μία ή πολλές βυζαντινές εικόνες, είναι αυτό αρκετό για  να δηλώσει ότι είναι ορθόδοξος;

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΔ’ (5)

                                                                                                              1

                                                                                            ΠΑΤΕΡ, ΑΦΕΣ ΑΥΤΟΙΣ….

Ο Κύριος έλεγε από το Σταυρό, « Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι » (Λουκ. κγ’, 34). Όταν όμως θα έρθει « μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς », πώς άραγε θα νιώθουν όσοι από αυτούς έμειναν αμετανόητοι, και όποιοι άλλοι αποδοκίμασαν και αποδοκιμάζουν Αυτόν για τους οποίους Αυτός σταυρώθηκε

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΓ’ (10)

1.Ο Απόστολός Παύλος έχει πει,  « τοις πάσι γέγονα τα πάντα, ίνα πάντως τινάς σώσω.» (Α’ Κορ. θ’, 2 ). Εδώ  είναι προφανές  ότι  ο Παύλος, λέγοντας « τινάς  σώσω »,  δεν παρουσιάζεται ως σωτήρας ο ίδιος, αλλά εννοεί ότι  θα τους σώσει με το να τους δείξει το Σωτήρα. Έτσι θα μπορούσαν κάποιοι καλοπροαίρετοι πιστοί να του πουν π. χ.

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΒ’ (10)

1. Ταπείνωση του ανθρώπου ενώπιον του Θεού είναι ο  εκούσιος αποφορτισμός της καρδιάς του από κάθε ιδέα και λογισμό για τον εαυτό του  ότι τάχα αυτός είναι κάτι περισσότερο από αυτό που λέει ο Θεός ότι είναι. 

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΙΑ' (10)

1. Αν πας με το σταυρό στο χέρι, θα σε φάνε οι άλλοι;

Αυτό εξαρτάται από το ποιοι  θα είναι οι άλλοι.  Αν  αυτοί οι άλλοι είναι διώκτες του Χριστού, θα είναι και δικοί σου διώκτες σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, «ει εμέ εδίωξαν, και υμάς διώξουσιν »( Ιω. ιε’, 20).

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Ι’ (10)

1.  Όπως το δίλεπτο της χήρας που έδωσε συνειδητά ήταν μεγαλύτερη προσφορά από τις μεγάλες προσφορές των άλλων, έτσι και η μικρή αμαρτία που γίνεται συνειδητά  μπορεί να είναι μεγαλύτερη από άλλες μεγάλες που ίσως να έχουν γίνει ασυναίσθητα, απερίσκεπτα, από άγνοια και εκ συναρπαγής.  Πάντως, « ο εν ελαχίστω άδικος και εν πολλώ άδικός εστιν » (Λουκ. ιστ’, 10).

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Θ’ (10)

1.Είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος;

Το τέλειος άνθρωπος είναι θεολογικά ακριβές, γιατί γενικά κάθε άνθρωπος είναι ατελής ενώ ο Χριστός είναι τέλειος.

Περισσότερα


Προς τιμήν της Παναγίας

Όταν η Θεοτόκος  επισκέφτηκε την Ελισάβετ, εκείνη  εκτός των άλλων, είπε,

Περισσότερα


ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η εξομολόγηση είναι ανακούφιση της ψυχής, και η άφεση των αμαρτιών  που επακολουθεί

Περισσότερα


Μία μαντινάδα τύπου Κρήτης

Άστρα, άστρα, μη με μαλώνετε που θα σας πω αλήθειες.
Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Η’ (10)

1. Ένας ρώτησε κάποιον, αν τον έχει βρει ό Χριστός ή είναι ακόμα  το  πρόβατο το απολωλός, και εκείνος του απάντησε,

Περισσότερα


ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ Ζ’ (10)

1. ΠΑΣΧΑ σημαίνει  πέρασμα:

α) Από την Αίγυπτο της δουλείας στη γη της Επαγγελίας.
β) Από το θάνατο στη ζωή.

Περισσότερα  Επόμενη Σελίδα >>  Αρχή