Sostika Logia
Θέματα

 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Η κρίση του Θεού δε σημαίνει οπωσδήποτε κατάκριση και καταδίκη. Ο Ίδιος ο Κύριος είπε στο Νικόδημο, «ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού εις τον κόσμον ίνα κρίνη τον κόσμον, αλλ’ ίνα σωθή ο κόσμος δι’ αυτού» (Ιω. γ´,17). Σχετικά είναι και τα εξής λόγια του Ιωάννη, «Και ημείς τεθεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο πατήρ απέσταλκε τον υιόν σωτήρα του κόσμου» (Α´ Ιω. δ´,14). Ο δε Πέτρος λέει, «ου βραδύνει ο Κύριος της επαγγελίας, ως τινες βραδύτητα ηγούνται, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενός τινας απολέσθαι, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρήσαι» (Β´ Πέτρ. γ´,9). Επίσης ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο, « εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν »( Α’ Τιμ. δ’, 10).

Είναι λοιπόν συκοφαντία κατά του Θεού, αν κάποιος τρομάζει τους άλλους λέγοντάς τους, θα σε τιμωρήσει ο Χριστός. Αυτός δεν είναι όργανο του Αγίου Πνεύματος. Και πώς όχι, αφού εμφανίζει το Σωτήρα του κόσμου ως τιμωρό. Επιτρέπεται να παρουσιάζεται έτσι Αυτός για τον Οποίο ο Θεός Πατέρας έχει πει με το στόμα του προφήτη Ησαία, «Ιδού ο παις μου, ον ηρέτισα, ο αγαπητός μου, εις ον ευδόκησεν η ψυχή μου· θήσω το Πνεύμά μου επ’ αυτόν, και κρίσιν τοις έθνεσιν απαγγελεί· ουκ ερίσει ουδέ κραυγάσει ουδέ ακούσει τις εν ταις πλατείαις την φωνήν αυτού. κάλαμον συντετριμμένον ου κατεάξει και λίνον τυφόμενον ου σβέσει, έως αν εκβάλη εις νίκος την κρίσιν· και τω ονόματι αυτού έθνη ελπιούσι» (Ματ. ιβ´,18-21); Επιτρέπεται να παρουσιάζεται έτσι Αυτός ο Οποίος είπε, « Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν »( Ματ. ια’, 28-30 );

 


Επιστροφή