Sostika Logia

 

νας κανε σε κποιον επιμνως την  εξς ερτηση, εσαι σεσωσμνος; 

Τι μπορε να πει κανες για να του απαντσει;

Κατ’ αρχν δεν εναι υποχρεωμνος να του απαντσει, γιατ πρτον η ερτηση αυτ αναφρεται σε προσωπικ θμα, και δετερον  γνεται απ θεολογικ αμθεια. Το τι   αναφρεται σε προσωπικ θμα εναι προφανς, και  το τι  γνεται απ θεολογικ αμθεια  φανεται απ το τι αυτς που την κανε δε γνωρζει τι εναι λανθασμνη. Αλλ αφο ρτησε,  και μλιστα επιμνως, ας  γρψουμε τα παρακτω σχετικ με το θμα, χι ως απντηση, αλλ για ενημρωσ του, αν θλει ββαια να ενημερωθε. 

Τη λξη σεσωσμνος ασφαλς την πρε   απ την Καιν Διαθκη, γιατ πργματι εκε υπρχει.  μως ο Απστολος Παλος που τη χρησιμοποησε σε μα και μνο μα  περπτωση,  δε ρωτει κποιον χριστιαν, και μλιστα επιμνως,  να του πει, αν   εναι σεσωσμνος.   Δεν εχε ο  Παλος καμα  ττοια  περιργεια και απορα. Απλς  διδσκει τους πιστος της Εφσου οι οποοι ταν προηγουμνως εθνικο  και ως εκ τοτου δεν εχαν γνση της Παλαις Διαθκης, λγοντας, « τη γαρ χριτ εστε σεσωσμνοι δι της πστεως· και τοτο ουκ εξ υμν, Θεο το δρον,  ουκ εξ ργων, να μη τις καυχσηται »(Εφ. β’,8-9). Με τα λγια αυτ προφανς δεν τους λει να λνε,  μας επε ο Παλος τι εμαστε σεσωσμνοι. λλωστε ο διος  ο Παλος για τον εαυτ του,  αν και η συνεδηση του δεν τον λεγχε για κτι, ποτ δεν επε τι εναι σεσωσμνος αλλ επε, «οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ' οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι· ὁ δὲ ἀνακρίνων με Κύριός ἐστιν.  ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν, καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ.»  ( Α’ Κορ. δ’, 4-5). ρα το, « τη γαρ χριτ εστε σεσωσμνοι….» αναφρεται στην κοιν σωτηρα για την οποα κνει λγο και ο  Ιοδας   με τα εξς λγια, «  Αγαπητο, πσαν σπουδν ποιομενος γρφειν υμν περ της κοινς σωτηρας, ανγκην σχον γρψαι υμν παρακαλν επαγωνζεσθαι τη παξ παραδοθεση τοις αγοις πστει » ( Ιοδ. 3 ). Αλλ και ο διος ο Παλος που επε « τη γαρ χριτ εστε σεσωσμνοι….», λει αλλο, « μετ φβου και τρμου την εαυτν σωτηραν κατεργζεσθε»(Φιλ. β’, 12 ).  Πς λοιπν, αν θελσει να απαντσει  κποιος στην παραπνω ερτηση, μπορε να πει τι  εναι σεσωσμνος, αφο πλι ο Παλος λει,  « ο δοκν εστναι βλεπτω μη πση »(Α’ Κορ. ι’, 12);  Πς θα πει τι εναι σεσωσμνος, αφο υπρχει ο κνδυνος, με δικ του ββαια  ευθνη και απροσεξα,  να απομακρυνθε απ το Θε, σμφωνα πλι με τα λγια του  Παλου, « βλπετε, αδελφο, μη ποτε σται εν τινι υμν καρδα πονηρ απιστας εν τω  αποστναι απ Θεο ζντος, αλλ παρακαλετε εαυτος καθ' εκστην ημραν χρις ου το σμερον καλεται, να μη σκληρυνθ τις εξ υμν απτη της αμαρτας·  μτοχοι γαρ γεγναμεν του Χριστο, ενπερ την αρχν της υποστσεως μχρι τλους βεβααν κατσχωμεν» (Εβρ. γ’,12-14 );  

Αντ λοιπν να ρωτει κποιος τον λλον να του πει, αν εναι σεσωσμνος, ας τον ρωτει καλλτερα, αν εναι βαπτισμνος, αν εναι εξομολογημνος, αν κοινωνει, αν αγωνζεται τον καλν αγνα της πστεως, αν ελπζει στη σωτηρα του,  αν  ομολογε το Χριστ ως Σωτρα του κσμου, αν αγαπει το Χριστ και την επιφνεια Αυτο για την οποα επιφνεια  ο Παλος γρφει, « τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·  λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ »( Β’ Τιμ. δ’ 7-8). Αντ λοιπν κποιος να λει τι εναι σεσωσμνος και να διακρνει τσι τον εαυτ του απ τους λλους,  ας  ψλλει και αυτς με αυτος,   «Εδομεν το φως το αληθινν, ελβομεν Πνεμα επουρνιον, ερομεν Πστιν αληθ, αδιαρετον Τριδα προσκυνοντες, ατη γαρ ημς σωσεν».  Αμν.