Sostika Logia

 

πως εναι γνωστ, οι νθρωποι χουν μνμη και μνημονικ εις τρπον στε να ενθυμονται και να μνημονεουν , τι αυτο θεωρον σπουδαο και σημαντικ. τσι, επειδ για τους πιστος το πιο σημαντικ εναι ο Θες, πρωτστως και κυρως εναι ανγκη, μνημονευτον Θεο μλλον η αναπνευστον, σμφωνα με τον Γρηγριο τον Θεολγο. Επσης εναι ανγκη να μνημονεουν τον Αναστημνο Χριστ σμφωνα με την παραγγελα του Αποστλου Παλου στον Τιμθεο, « Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου »(Β’ Τιμ. β’,8). Επσης εναι ανγκη να μνημονεουν την παρδοση του Μυστηρου της Θεας Κοινωνας, σμφωνα με την εντολ του Κυρου, « τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν » ( Λουκ. κβ’, 19). Επσης εναι ωφλιμο να μνημονεουν εκενους που τους χουν διδξει τα λγια του Θεο, σμφωνα με την παραγγελα του Αποστλου Παλου, « Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ » ( Εβρ. ιγ’,7 ). Επσης εναι ωφλιμο να μνημονεουν τους δικαους, γιατ αυτο ζουν αιωνως σμφωνα με το, « Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ῾Υψίστῳ. διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν » ( Σ. Σολ. ε’, 15-16). Και ββαια η τιμ στους δικαους και η μνμη αυτν εναι αυτονητη για τους πιστος, γιατ εκτς των παραπνω αναφερθντων και λλων πολλν, εναι και πρξη θερεστη, πως φανεται στις δο περιπτσεις που αναφρονται στη συνχεια. α) Η Θεοτκος για τα θαυμσια του Θεο επε, « ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. ὅτι ἐποίησέ μοι μεγάλα ὁ δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ » ( Λουκ. α’, 48- 49). Για τα μεγλα δηλαδ που κανε ο Θες, οι νθρωποι που θα δοξζουν το Θε, θα μακαρζουν και τη Θεοτκο. β) Ο διος ο Χριστς επε για τη μυροφρο γυνακα, «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς »( Ματ. κστ’, 13). Αφο λοιπν ο διος ο Κριος προφητεει το μνημσυνο αυτς της γυνακας για το καλ ργο που κανε στον διο, ποιος θα αρνηθε τη μνμη των δικαων που πολλο απ αυτος θυσιστηκαν για το Χριστ; Εναι λοιπν θερεστη η μνμη των δικαων και γενικτερα των Αγων και μλιστα μετ' εγκωμων.